Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a pod záštitou Finského velvyslanectví uspořádalo ve dnech 15. a 16. 6. 2023 třetí ročník populární konference Cirkulární ekonomika v praxi, tentokrát s mottem Návrat ke kořenům. Místem pro letošní konání se cíleně stala Multifunkční hala Gong v Ostravě. V prostorách bývalého plynojemu, který zosobňuje příklad udržitelného podnikání v praxi, byl jednoznačně podtržen význam slova cirkularita.

Téma cirkulární ekonomiky, nejen díky pravidelnému konání této konference, mezi podnikateli stále více rezonuje. Cirkulární ekonomika se postupně stává nedílnou součástí výrobního cyklu, stejně jako klíčovým tématem podpory podnikání ze strany EU.

Cirkulární ekonomika je nezbytným nástrojem surovinové soběstačnosti, snahy o náhradu primárních vstupů za druhotnou surovinu či recyklovaný odpad, snížení materiálové potřeby, materiálový ekodesign a v neposlední řadě jde také o významný nástroj úspory produkce CO2.

Cirkularita se stává nezbytnou podmínkou zvyšování konkurenceschopnosti malých, středních a velkých podniků.

Cirkulární ekonomika je jednou z hlavních priorit EU, která na ni alokovala velký objem finančních prostředků, stejně jako na výzkum a vývoj, které jdou s cirkulární ekonomikou ruku v ruce. Tento směr EU se přímo odráží do priorit fondů EU, do Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy.

Nedílnou součástí konference byla taktéž mini expozice produktů cirkulární ekonomiky vybraných společností.

Online přenos konference

Podcast Podnikej!

Fotografie

Prezentace ke stažení