odpady jsou zdroje

Konference Cirkulární ekonomika v praxi – místo, kde se propojuje byznys, věda, stát a cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika v praxi

Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá cirkulární ekonomiku jako stále důležitější a do budoucna nezbytnou podmínku konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, proto jí dlouhodobě věnuje speciální pozornost, a to nejen pravidelnou organizací konferencí, zajímavých podcastů, resp. vytvářením prostoru pro sdílení, šíření nápadů, zkušeností, spojování kontaktů a osvětu, ale také rozšiřující se finanční podporou z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) spolufinancovaného Evropskou unií.

Oběhové hospodářství hraje důležitou roli v OP TAK, který podporuje výzkum, vývoj a inovace v oblasti cirkulární ekonomiky, využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby, recyklaci odpadů a rozvoj nových technologií pro cirkulární ekonomiku. OP TAK také podporuje vzdělávání a osvětu v této oblasti, aby se koncept dostal do povědomí široké veřejnosti a podařilo se tak vytvořit přirozené „udržitelné“ smýšlení jednotlivců a firem. Projekty zaměřené na cirkulární ekonomiku a zelenou tranzici budou zvýhodněny formou bodové bonifikace.

Projekty cirkulární ekonomiky jsou velmi vítány napříč celým OP TAK. Podrobnější informace o možnosti bodového zvýhodnění ve vybraných podporovaných aktivitách, ale také více o speciální oblasti podpory pro opatření oběhového hospodářství naleznete na stránkách MPO v článku věnovaném podpoře cirkulární ekonomiky z OP TAK.

Cirkulární ekonomika v praxi II

15. a 16. června 2023 se uskuteční již třetí ročník konference Cirkulární ekonomika v praxi. Jak vypadaly konference v roce 2022 a v roce 2021 se můžete podívat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Na připojených odkazech naleznete také prezentace předchozích ročníků či záznam loňské konference.

Spolufinancováno Evropskou unií

Dostávejte novinky o akcích OP TAK

Přihlaste se k newsletteru OP TAK

Odběrem souhlasíte s poskytnutím osobních údajů dle našich pravidel GDPR.

Sledujte nás na sociálních sítích

#CirkularneSpolu