Vážení novináři a mediální zástupci,

zveme vás na tiskovou konferenci organizovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž tématem je podpora cirkulární ekonomiky, jako formy udržitelného rozvoje, téma stěžejní pro ekonomiku průmyslu, potažmo této země. Kvalitu života současných generací je potřeba vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tady zůstaly  pro generace budoucí. Cirkularita je řešením, v udržitelnosti je třeba vidět  budoucnost, životní styl, cestu pro zachování konkurenceschopnosti. Nakolik jsou zejména malé a střední podniky a ruku v ruce s nimi státní správa a samospráva v této oblasti připravené, je potřeba intenzivně komunikovat, a to právě s ohledem na zachování jejich konkurenceschopnosti.

Na tiskové konferenci se k diskuzi potkáte se zástupci naší státní správy, samosprávy a soukromé i finanční sféry, vč. francouzské strany, tedy partnery a řečníky na Konferenci Cirkulární ekonomika v praxi.

Čtvrtý ročník Konference Cirkulární ekonomika v praxi, organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, Francouzskou ambasádou, Francouzsko-českou hospodářskou komorou a Evropskou investiční bankou poskytne prostor pro otevřený dialog, sdíleni informací, zkušeností a nových možností v této oblasti a díky novému EXPU přinese i potřebné příklady z praxe. Dialog a zpětná vazba nás posouvají dál směrem k modernímu životnímu stylu.

Těšíme se na vaši aktivní účast.

Prosíme, potvrďte svou účast na mailu akreditace@mpo.cz