Life and Death

1. den

První konferenční den bude věnován klíčovým krokům a úkolům pro proměnu českého hospodářství do udržitelného modelu rozvinuté cirkulární ekonomiky a překážkám v této cestě.  Aktivně se budeme zabývat životním cyklem produktů, hodnotovými řetězci, odvětvími a systémy, horizontálními iniciativami tak, abychom byli schopni čelit environmentálním krizím jako jsou dopady změny klimatu, nadprodukci odpadů, ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů.

2. den

Druhý den konference bude věnován „udržitelnému byznysu“, resp. novým trendům v oblasti ESG (environmental, social and corporate governance), udržitelnost je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí. Po oba dva dny budeme mít možnost sdílet osvědčené postupy a příklady z praxe, a to přímo na konferenci, tak nově v rámci EXPA.

Live Music
The Magic Farm

Expo Cirk

Výstava pořádaná Moravskoslezským krajem, která představuje unikátní příležitost pro vystavovatele, kteří se chtějí prezentovat v rámci dvoudenní konference Cirkulární ekonomika v praxi. Tato konference je pořádána Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a významnými odborníky působícími v oblasti oběhového hospodářství, a to pod patronátem Velvyslanectví Francouzské republiky. Je to skvělá příležitost pro vystavovatele prezentovat své inovace a úspěchy v oblasti cirkulární ekonomiky a navázat spolupráci se špičkovými profesionály v odvětví.

Dostávejte novinky o akcích OP TAK

Přihlaste se k newsletteru OP TAK

Odběrem souhlasíte s poskytnutím osobních údajů dle našich pravidel GDPR.

Sledujte nás na sociálních sítích

#CirkularneSpolu