Life and Death

1. den

První konferenční den se budeme věnovat symbióze energií a zdrojů, spojování sektorů a resortů se zohledněním technických, sociálních a právních aspektů, dalšímu rozvoji procesů, „cirkulárnímu“ propojení vědy s ekonomikou a formování společenských změn a podpoře cirkulární ekonomiky z Evropských strukturálních fondů a národních zdrojů.

2. den

Ve druhém dni se konference zaměří na úspory energie jako součást cirkulární ekonomiky, výrobu a akumulaci energie z obnovitelných zdrojů energie a úspory vody. S unikátními příklady z praxe přijdou významní zástupci sektoru.

Live Music
The Magic Farm

Expo

Během konference budete moci navštívit mini expo výrobků z oblasti cirkulární ekonomiky.

Dostávejte novinky o akcích OP TAK

Přihlaste se k newsletteru OP TAK

Odběrem souhlasíte s poskytnutím osobních údajů dle našich pravidel GDPR.

Sledujte nás na sociálních sítích

#CirkularneSpolu